dözümsüz

dözümsüz
sif. Dözümü olmayan; səbirsiz, davamsız, tab gətirə bilməyən, tabsız. Püstəxanım həddindən artıq dözümsüz idi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ufucu — (Zaqatala) dözümsüz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bitab — f. 1) yorğun, əzgin, qüvvəsiz; 2) dözümsüz; 3) səbirsiz; 4) rahatsız, narahat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aramsız — 1. sif. Aramı olmayan, qərar tapmayan, qərarsız, narahat; səbirsiz, dözümsüz. Həsən tramvay duracağında . . aramsız bir ürək çırpıntısı ilə Dilaranı gözləyirdi. M. İ.. 2. zərf Səbirsizliklə. Havva qonağı aramsız gözləyirdi. M. C.. Mustafa kişi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darqursaq(lı) — sif. dan. Səbirsiz, hövsələsiz, kəmfürsət, dözümsüz, tez özündən çıxan. Darqursaq adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • davamsız — sif. 1. Davamı, dözümü olmayan, müqavimət edə bilməyən. Soyuğa davamsız bitkilər. // Zəif, dözümsüz. Davamsız adam. – <Qızıl Arslan:> Dünyada padşahlığın taxtından da çürük və davamsız şey yoxdur. M. S. O.. 2. Möhkəm olmayan, tez dağılan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dayanıqsız — sif. 1. Dayanığı olmayan, möhkəm olmayan; mətanətsiz, səbatsız, dözümsüz. Dayanıqsız adam. 2. Sabit olmayan; davamsız, keçici, sürəksiz. Melodiyadakı dayanıqsız səslərin təbiətində sabit səslərə doğru daimi hərəkət meyli duyulur. Ə. Bədəlbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hövsələsiz — sif. Hövsələsi olmayan, səbirsiz, dözümsüz, toxtaqsız; bir şeydən tez darıxan. Hövsələsiz adam tez özündən çıxar. – Ceyran oxuduğu zaman əsəbi və hövsələsiz müəllimləri xoşlamazdı. S. R.. Lətiflə yarışan rəqibləri lap yaxında dayanıb, hövsələsiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərarsız — sif. 1. Aramsız, durumsuz, bir yerdə qərar tapa bilməyən; səbirsiz, dözümsüz. Qərarsız uşaq. 2. Səbatsız, davamsız, mütərəddid, dəyişkən, daim dəyişən. Qərarsız adam. Hava bu gün çox qərarsızdır. 3. Rahatsız, narahat, iztirablı. Könlüm çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səbirsiz — 1. sif. Səbri olmayan, hövsələsiz, dözümsüz, tələsən. Səbirsiz adam. 2. Bax səbirsizliklə («səbirsizlik»də). Qız anasını harada axtaracağını bilməyərək, səbirsiz gözləməyə başladı. T. Ş. S.. Toplaşmışdıq, oturmuşduq; Gözləyirdik hey səbirsiz. N.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”